Polityka prywatności 

POLITYKA PRYWATNOŚCISerwisu internetowego www.salesfor.pl

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Serwisu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: SALES FOR Krzysztof Matyja, ul. Łucka 15, 00-842 Warszawa, NIP: 832-151-56-92, REGON: 146088332, numer telefonu: 22 292 04 23, adres email: dziendobry@salesfor.pl.
 3. W naszym Serwisie zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – przy wypełnianiu formularza kontaktowego będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, tak abyśmy mieli możliwość kontaktu z Tobą. Przesyłając na CV podanie imienia i nazwiska
 • Adres e-mail – poprzez adres e-mail kontaktujemy się z Tobą i przesyłamy informacje zwrotne na Twoje zapytania.
 • Numer telefonu – pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Tobą.
 • Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Serwisu w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane, dzięki czemu będziesz mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach internetowych Serwisu. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli natomiast nie zgadzasz się na personalizowanie Serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi Cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w przypadku, gdy chcesz przesłać nam wiadomość i chcesz, abyśmy się mogli z Tobą skontaktować z informacją zwrotną.
 2. Dodatkowo w ramach wyrażenia chęci uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym mogą być gromadzone następujące dane: imię i nazwisko, oczekiwania finansowe, oczekiwana forma zatrudnienia, dostępność do pracy, lokalizacja, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, odbyte szkolenia, uzyskane certyfikaty, znajomość języków obcych, inne umiejętności oraz dodatkowe osiągnięcia. Dane te będą dostarczone do nas w formie CV.
 3. Podanie powyższych danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w przypadku chęci uczestnictwa w procesie rekrutacyjnym oraz obsługi i realizacji zadań związanych z tym procesem. Poprzez dostarczenie takich informacji (włącznie z bardzo osobistymi danymi personalnymi) kandydat daje tym samym przyzwolenie na ich wykorzystanie na drodze do usprawnienia procesu rekrutacji, również na jego korzyść i w odniesieniu do warunków polityki prywatności oraz zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833.
 4. Każdy użytkownik naszego Serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego Serwisu.
 5. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych swoich Użytkowników wbrew prawu podmiotom trzecim nie ujętym w niniejszym dokumencie. Przekazanie danych możliwe jest wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwowych w szczególności po wskazaniu podstawy prawnej oraz uzasadnienia potrzeby posiadania wspomnianych danych.
 6. Administrator danych osobowych zastrzega sobie możliwość powierzenia przetwarzania danych osobowych Użytkownika innym firmom na podstawie pisemnych umów zawartych zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662) w celu wykonania przez te firmy usług na rzecz Serwisu prowadzących do jego poprawnego działania, w szczególności usług związanych z hostingiem, utrzymaniem oraz zarządzaniem serwerami na których funkcjonuje Serwis, administracją Serwisu, prowadzeniem prac konserwacyjnych Serwisu, a także dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnianiem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu prześlij wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: dziendobry@salesfor.pl