Aby zagwarantować Państwu jak najlepszą ochronę danych osobowych, nasza firma powołała Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Do zadań naszego Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych,
  2. nadzorowanie opracowania i aktualizowania dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych i środki techniczne oraz organizacyjne zapewniające jej ochronę i przestrzegania zasad w niej określonych,
  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych,
  4. regularne kontrolowanie poprawności przetwarzania i magazynowania danych osobowych.

 

Funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji pełni pani Katarzyna Prokopowicz reprezentująca Ośrodek Szkolenia BHP, ul. E. Ciołka 12,
01-402 Warszawa.

Kontakt do Administratora Bezpieczeństwa Informacji: 

Katarzyna Prokopowicz

tel.: 600 004 503

mail: kasia@bhp-ciolka.com.pl